fbpx

Đảm bảo việc làm

Cam kết giới thiệu việc làm cho học viên tốt nghiệp

Khởi đầu sau tốt nghiệp

  1. Tất cả học viên đã tốt nghiệp chương trình kỹ sư quốc tế của Talenta được đảm bảo giới thiệu việc làm với thu nhập khởi điểm tối thiểu là 25.000 USD/năm.
  2. Chi nhánh Talenta kết nối học viên với các doanh nghiệp IT và tổ chức phỏng vấn ngay từ khi học viên tham gia các khoá học.
  3. Talenta phối hợp với nhà tuyển dụng thực hiện mọi thủ tục và hỗ trợ ổn định sinh hoạt làm việc sau khi tới Nhật Bản.

Tư vấn sự nghiệp

  1. Chương trình đào tạo trang bị kỹ năng hoạch định sự nghiệp dựa trên việc phân tích bản thân, giúp học viên định hướng đúng về lựa chọn sau tốt nghiệp.
  2. Chuyên gia tư vấn của Talenta kết hợp với các doanh nghiệp tuyển dụng tổ chức đều đặn các buổi seminar để học viên có được thông tin chính xác và mới nhất về thị trường nhân sự Nhật Bản.
  3. Khoá học tiếng Nhật có các giờ học để luyện kỹ năng viết hồ sơ và phỏng vấn để học viên chuẩn bị tốt nhất khi săn việc.