fbpx

Học lập trình

Học qua bài tập thực tiễn và dự án với khách hàng Nhật

  1. Các khoá học cơ bản về phát triển phần mềm trong 3-9 tháng giúp học viên làm quen với bộ công cụ và phương pháp phát triển hoàn thiện một sản phẩm phần mềm theo qui trình hiện đại sử dụng các framework phổ biến hiện nay là Boostrap, Angular JS và Node JS.
  2. Khoá học chuyên sâu sử dụng hệ thống kiến thức thu được nói trên trong dự án lớn cho nhóm 4-5 thành viên kéo dài trong 3 tháng, thực hiện trực tiếp với khách hàng Nhật dưới sự hỗ trợ của các giảng viên.