IMG_9770

Tạ Thu Phương

  • Tốt nghiệp Đại học Thăng Long khoa Tiếng Nhật, chuyên ngành Tiếng Nhật Giáo Dục.
  • Tốt nghiệp ngành Văn Hóa, Ngôn Ngữ Nhật tại Đai học Nara University of Education theo diện học bổng chính phủ Nhật Bản-MEXT.
  • Kinh nghiệm giảng dạy Tiếng Nhật 05 năm.
  • Kinh nghiệm đào tạo, huấn luyện giáo viên Tiếng Nhật.