fbpx
69661620_517215565694617_8595860349788356608_n

Lê Thanh Hải ( BossN1 )

Tốt nghiệp Đại học Hà nội khoa Tiếng Đức + Nhật
Nguyên Admin nhóm N1 Group (https://www.facebook.com/groups/bossN1/)
Có 7 năm nghiên cứu Quốc ngữ và phương pháp giảng dạy Tiếng Nhật cho người Việt tại Nhật Bản.