chi

Nguyễn Ngọc Chí

  • Cử nhân Công nghệ thông tin Đại học Quốc Gia Hà Nội
  • Senior Manager tại FPT Software
  • Kinh nghiệm hơn 10 năm và gắn bó chặt chẽ với ngành Công nghệ thông tin tại Nhật Bản