fbpx
phong

Nguyễn Xuân Phong

  • Cử nhân Quản trị kinh doanh Coventry University (Anh/Singapore).
  • Thạc sĩ Khoa học Công nghệ thông tin Carnegie Mellon University (Mỹ).
  • Đang làm tiến sĩ tại Đại học Tokyo ngành Trí tuệ nhân tạo ứng dụng.
  • Đang là nghiên cứu viên của Trung tâm nghiên cứu và phát triển, Tập đoàn Hitachi (Tokyo, Nhật Bản) – viện nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo.
  • Giám đốc mảng Trí Tuệ Nhân tạo và Khoa Học Dữ Liệu của trung tâm đào tạo Tokyo Techies (Tokyo, Nhật Bản) – chuyên đào tạo IT cho các cấp bậc.

Other Members