Job Archives

Giao tiếp thường ngày
Kỹ sư lập trình nhúng
Posted 1 năm ago

Nội dung công việc Là kỹ sư lập trình nhúng hay điều khiển phục trách phát triển phần mềm điều khiển ECU ô tô v.v… Chọn dự án phát triển theo nguyện vọng và chiến lược kinh doanh, phân công …

Read More

Nội dung công việc Phát triển ứng dụng cung cấp thông tin liên quan tiền số Tìm hiểu về kỹ thuật Blockchain Tìm hiểu về các loại tiền mã hóa Yêu cầu Kinh nghiệm phát triển ứng dụng (Web, Android, …

Read More

Nội dung công việc Chúng tôi đang tìm kiếm các server side developers cho dự án chia sẻ hình ảnh hiện đang vận hành và Dự án IoT về Chăm sóc sức khỏe khởi động vào năm 2018. Môi trường …

Read More

Giao tiếp thường ngày
Kỹ sư lập trình web
Posted 1 năm ago

Nội dung công việc ■Platform của công ty■ Không giống như nhiều công ty nghiên cứu khác, chúng tôi phát triển và cung cấp System Platforms như một nền tảng cho Marketing Research. Khách hàng của chúng tôi chủ yếu …

Read More

Giao tiếp thường ngày
Kỹ sư hệ thống
Posted 1 năm ago

Nội dung công việc Phát triển sự nghiệp cùng chúng tôi Bạn sẽ đảm nhiệm việc phát triển hệ thông (chủ yếu là open source, web, control/embedded). Khách hàng của công ty đến từ rất nhiều ngành nghề khác nhau: …

Read More

Giao tiếp thường ngày
Kỹ sư hệ thống
Posted 1 năm ago

Nội dung công việc Bạn sẽ phụ trách trợ giúp kỹ thuật chủ yếu về các dự án giới thiệu Van đến các công ty trong nước và nước ngoài . 【Cụ thể các khâu trong dự án】 ■ Sale …

Read More

Giao tiếp thường ngày
Kỹ sư lập trình di động
Posted 1 năm ago

Nội dung công việc Cải tiến và phát triển animation advertisement Android SDK SDK điều khiển start/stop một video, bên phát triển ứng dụng quyết định quảng cáo nào được hiển thị Thảo luận với các thành viên trong nhóm …

Read More

Giao tiếp thường ngày
Kỹ sư lập trình web
Posted 1 năm ago

Nội dung công việc Về công ty chúng tôi Chúng tôi cung cấp rất đa dạng các hình thức của dịch vụ xác thực điện tử. Chúng tôi hướng tới xây dựng một môi trường an toàn cho việc giao …

Read More

Giao tiếp thường ngày
Kỹ sư lập trình di động
Posted 1 năm ago

Nội dung công việc Ứng dụng thông tin phim ảnh mà phát triển đã đạt 150 vạn lượt download, mức lớn nhất Chúng tôi phát triển tập trung vào native app cho iPhone (iOS) và Android Hãy tạo nên một …

Read More

Nội dung công việc 【Mô tả công việc】 Là một kỹ sư Server-Side, bạn sẽ chịu trách nhiệm lên kế hoạch, phát triển các dịch vụ web, trò chơi, trình duyệt hoặc các game iPhone / Android của công ty. …

Read More

Giao tiếp thường ngày
Kỹ sư lập trình web
Posted 1 năm ago

Nội dung công việc Sẽ làm việc với tư cách 1 lập trình viên Web/Android/iOS  cho những dịch vụ nội bộ Yêu cầu [Cần có] Cần 1 trong những điều kiện sau Phát triển ứng dụng Phát triển iOS Phát …

Read More

Giao tiếp thường ngày
Kỹ sư lập trình web
Posted 1 năm ago

Nội dung công việc Chúng tôi đang tìm kiếm những “kỹ sư thật sự“ ! Tất nhiên là kỹ năng và kỹ thuật rất quan trọng, tuy nhiên, chúng tôi cần nhiều hơn vậy. Ứng viên cần phải đặt mình …

Read More

Giao tiếp thường ngày
Kỹ sư hệ thống
Posted 1 năm ago

Nội dung công việc Bạn sẽ đóng vai trò như PG · SE, chịu trách nhiệm phát triển hệ thống và ứng dụng WEB Lắng nghe, tìm hiểu yêu cầu từ khách hàng Phát triển dựa trên yêu cầu của …

Read More

Giao tiếp thường ngày
Kỹ sư lập trình web
Posted 1 năm ago

Nội dung công việc Liên quan toàn bộ quá trình thiết kế, phát triển, test và vận hành dịch vụ do chính công ty phát triển. – Thiết kế WBS, thiết kế yêu cầu, thiết kế cơ bản, thiết kế …

Read More

Giao tiếp thường ngày
Kỹ sư lập trình web
Posted 1 năm ago

Nội dung công việc Chúng tôi đang có nhu cầu kiếm kỹ sư lập trình phát triển các hệ thống nội bộ và phát triển các dịch vụ mới. 【Nội dung công việc】 ●Phát triển hệ thống nội bộ Phát …

Read More